गणमान्य पास बहिष्कार

 

Distinguished Pass Out

  CLASS XII TOPPERS 2016-17(AISSCE) 

S.No  Name of the Student
1 Premjith
2 Harikumar
3 Gokulakrishnan

 

CLASS XII TOPPERS 2015-16(AISSCE)

 

 
S.No
Name of the Student
Marks obtained
Percentage %
 
1
Shaik Fabina Mobin
453
90.6
 
2
Prakash Prasad
445
89
 
3
V Krishna Prasad
437
87.4

 

Performance of the students pass out from KV in AISSCE - 2014

 

 

92 Name of the Student English Hindi Physics Chemistry Maths Biology Computer Science
1 JABEEN N 95 -- 89 96 98 -- 97
2 AMIN ZAMEEL N 95 --- 91 83 96 -- 97
3 R MEERA 95 --- 87 84 90 88 ---
4 ANKUSH KAMBOJ 93 --- 81 92 88 78 ---
5 K P ANUSHA 87 --- 71 67 52 59 ---
6 LIGNESH O K 88 --- 80 82 74 --- 94
7 SUNAINA BRAJESH 96 --- 67 74 49 82 ---
8 SATYAJEET SHARMA 91 --- 58 65 40 --- 67
9 J RINI ROSALIYA 93 64 64 73 --- 75  

 

 

Performance of the students pass out from KV in AISSCE - 2012

92 Name of the Student English Hindi Physics Chemistry Maths Biology Computer Science
1 K. Abirami 79 81 71 62 --- 60 ---
2 Akriti Kumar 90 --- 89 92 72 95 ---
3 AS Christeena 95 --- 85 80 43 75 ---
4 Bharat Biju 93 --- 84 75 88 88 ---
5 Chandan Kumar 85 --- 74 78 61 --- 77
6 VR Rupesh 85 --- 88 86 64 --- 79
7 Sreeharsh Babu 89 --- 95 95 79 --- 91
8 Subham Swapnesh 92 --- 95 95 95 --- 97

 

  Performance of the students pass out from KV in AISSCE - 2011

 

 

 

S. No. Name of the Student English Hindi Physics Chemistry Maths Biology Computer Science Informatics Practices
1 Shiwani Shukla 76 --- 63 57 66 --- 76 ---
2 Aman Singh 74 --- 79 58 57 --- 75 ---
3 Ankit Singh 93 --- 82 73 93 --- 95 ---
4 Naveen Kumar 91 --- 85 83 94 --- 92 ---
5 D. Sanjeev Kumar 75 --- 70 62 77 --- 82 ---
6 Sarthak Barakoti 79 --- 75 54 70 --- 81 ---
7 Shashank S. 93 --- 90 77 81 --- 95 85
8 S. Saranya 83 --- 74 60 66 75 --- ---
9 Sibasree P. Behera 83 --- 93 91 92 85 --- 60
10 R. Rakesh 82 --- 63 66 92 71 --- ---
11 Ramdas D. 83 --- 90 79 70 76 --- ---
12 Angelin 83 62 67 61 --- 74 --- ---
13 Richa Vishwakarma 85 84 65 58 --- 66 ---  
14 Akhil 69 61 58 56 --- 62 ---  

    Performance of the students pass out from KV in AISSCE - 2010

S. No. Name of the Student English Hindi Physics Chemistry Maths Biology Computer Science Informatics Practices
1 P. Abijith 54 --- 69 40 33 --- 68 ---
2 Abhilash Krishna 84 --- 91 92 76 --- 90 ---
3 R. Gautham 88 --- 79 78 82 --- 93 ---
4 S. Manoj Kumar 65 --- 69 53 20 --- 81 ---
5 Nancy Jasrotia 93 --- 94 86 79 97 --- ---
6 Srishti Barakoti 95 --- 87 78 71 --- 84 ---
7 Vikrant Balakrishnan 88 --- 95 91 85 --- --- 85
8 R. Vishal 84 --- 86 74 66 --- 92 ---
9 Vrishin Bhamri 79 --- 49 32 08 --- --- 60
10 Akhil ABST ABST ABST ABST --- ABST --- ---
11 R. Ramya 88 85 75 79 --- 85 --- ---
12 G. Vaishnavi 81 85 62 52 --- 72 --- ---